Bua Strand idag

I dag finns ett 90-tal familjer som har hus på Bua Strand. Av dessa utgör en liten, men växande andel åretruntboende. Carl-Johan Nilssons vision om en oförstörd boendemiljö har realiserats. Vägarna är fortfarande grusade och vegetationen hålls med gemensamma krafter nere för att alla ska behålla havsutsikten. Asfalt och gatubelysning hör inte hemma här. Hus målas bara i diskreta färger och man är mån om att inte beröva någon granne dess utsikt eller att ha störande lampor tända på natten etc. Bua Strand med dess vägar och strövområden sköts av strandens samfällighetsförening. I denna ingår en ”trivselsektion”, som anordnar strandstädning, påskmarschaller, midsommarfirande mm, för att göra livet på stranden trevligt. För de boende på Bua Strand känns det viktigt att förvalta den unika och vackra miljön i samklang med den ursprungliga exploatörens idéer och att välkomna till stranden alla som kan känna och respektera Bua Strands särprägel. Bua Strand är ett unikt område tack vare en mans idéer och framtidsvisioner på 30-talet. Alla som bor på området har ansvar för att hans livsverk bevaras.