Bua Strands historia

Carl-Johan Nilsson, stadskamrer från Borås, köpte 1934 två utmarker på Bua Strand av Hugo Andersson (Henrikes Hugo) son på Berghem, som var den enda fastigheten på området vid den tiden. 1946 köpte han även gården Berghem eller Kvarnaslätta som den också kallades, som låg mellan utmarkerna. Området planerades av Fritz Hjalmar Thorén och bebyggdes så småningom efter Carl-Johans intentioner – låga, bruna eller grå hus med mörka tak. Carl-Johan var mån om att husen skulle smälta in i naturen och nästan inte synas från havet. Det berättas historier om hur Carl-Johan roddes ut i båt varifrån han satt och vinkade med armarna så att husen inte skulle bli för höga eller störande. Växtligheten skulle också hållas nere så att ett öppet landskap bevarades. El och teleledningar grävdes ner i marken för att inte störa landskapet och han godkände heller inte vitmålade flaggstänger eller staket. Fastän tomter var planlagda och godkända ända ner till havet så kom Carl-Johan på andra tankar och ändrade dem till ”allmän platsmark” så att alla skulle ha tillgång till stranden och havet.

 

semester